Năm 2023

tỉnh An giang

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
  • Loài cây: Cây Tràm
  • Diện tích: 06ha; Số lượng: 100.000 cây

Năm 2024

tỉnh an giang

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2024
  • Loài cây: Cây Tràm
  • Diện tích: 10,5 ha; Số lượng: 210.000 cây