Năm 2023

Chương Trình “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

  • Vị trí trồng: Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2023
  • Diện tích thực hiện: 05ha.
  • Loài cây: Cây Hoa Ban, Sao đen, Hoa Giấy, Liễu rủ
  • Số lượng: 1.100 cây

Năm 2024

Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024

  • Vị trí trồng: Khu quần thể sinh thái – tâm linh Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2024
  • Loài cây: Lát hoa, Sao đen, Chò chỉ, Trám, Nhội và Cây hoa
  • Số lượng: 100 Cây lâu năm