Năm 2018

tỉnh bắc kạn

Chương trình: Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

  • Vị trí trồng: Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
  • Thời điểm trồng: Tháng 8 năm 2018
  • Loài cây: 10 Ngọc Lan; 10 cây Long Não; 60.000 cây Keo tai tượng; 39.980 cây Lát hoa
  • Số lượng: 100.000 cây

Năm 2023

tỉnh bắc kạn

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
  • Thời điểm trồng: Tháng 3 năm 2023
  • Loài cây: Cây Giổi xanh
  • Diện tích: 03ha; Số lượng: 6.000 cây