Năm 2018

tỉnh bạc liêu

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Bạc Liêu
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2018
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học
  • Số lượng: 240 cây

Năm 2023

tỉnh bạc liêu

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Rừng đặc dụng phòng hộ ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
  • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2023
  • Loài cây: Cây Đước
  • Diện tích: 08ha; Số lượng: 16.000 cây