NĂM 2023

tỉnh quảng ninh

 Chương trình: “Phục hồi hệ sinh thái rừng Quốc gia Yên Tử”

  • Vị trí trồng: Vườn Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2023
  • Loài cây: 1000 Cây Xích Tùng, 1000 Cây Bách Xanh
  • Số lượng: 2000 cây