Năm 2019

tỉnh bình định

Chương trình: Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

  • Vị trí trồng: Khu vực Tượng đài chiến thắng Núi Bà; Bờ biển xã Cam Tiến huyện Phù Cát; Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
  • Thời điểm trồng: Tháng 11 năm 2019
  • Loài cây: 20 cây Lộc vừng; 10 cây Hoa sứ đại; 1.000 cây Phi lao; 108.970 cây Keo lai
  • Số lượng: 110.000 cây

Năm 2020

tỉnh bình định

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Bình Định
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2020
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
  • Số lượng: 220 cây