Năm 2023

tỉnh Điện Biên

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
  • Loài cây: Cây Vối thuốc, Giổi xanh
  • Diện tích: 20ha; Số lượng: 40.000 cây