tỉnh đồng nai

Chương trình: “Panasonic vì một Việt Nam xanh”

  • Vị trí trồng: Khu rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
  • Thời điểm trồng: Tháng 5 năm 2018
  • Loài cây: Cây Keo tai tượng
  • Số lượng: 25.090 cây