Năm 2021

tỉnh hà giang

Chương trình: “Hành động vì một Việt Nam xanh” phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam

  • Vị trí trồng: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2021
  • Loài cây: Cây Sa mộc; Cây Keo
  • Số lượng: 30.000 cây

Năm 2023

tỉnh hà giang

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Rừng đặc dụng Du Già, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
  • Thời điểm trồng: Tháng 3 năm 2023
  • Loài cây: Cây Giổi, Quế, Lim xanh
  • Diện tích: 05ha; Số lượng: 10.000 cây