NĂM 2019

thành phố hà nội

 Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

 • Vị trí trồng: Thành phố Hà Nội
 • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2019
 • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Hồng lộc, Lộc vừng, Sao đen…)
 • Số lượng: 400 cây

NĂM 2019

thành phố hà nội

 Chương trình: Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

 • Vị trí trồng: Trường Tiểu học Tiên Dược B, Trường Mầm non Phù Linh B, Trường Mầm non Hồng Kỳ B, Trường Mầm non Bắc Sơn và tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2019
 • Loài cây: 1.000 cây cảnh quan trồng tại trường học và 60.000 cây Keo tai tượng
 • Số lượng: 61.000 cây

NĂM 2023

thành phố hà nội

 Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

 • Vị trí trồng: Khu di tích lịch sử K9, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
 • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
 • Loài cây: Cây Re hương, Quế, Gỗ đỏ,  Giổi xanh, Lát hoa
 • Diện tích: 03ha; Số lượng: 3.000 cây