Năm 2018

tỉnh hà tĩnh

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

 • Vị trí trồng: Tỉnh Hà Tĩnh
 • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2018
 • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học
 • Số lượng: 240 cây

Năm 2023

tỉnh hà tĩnh

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

 • Vị trí trồng: Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Thời điểm trồng: Tháng 3 năm 2023
 • Loài cây: Cây Lim xanh
 • Diện tích: 03ha; Số lượng: 6.000 cây

Năm 2024

tỉnh hà tĩnh

Lễ phát động “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024”

 • Vị trí trồng: Bãi biển Song Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Trồng cây tại Công trình lưu niệm anh hùng LLVTND Phan Đình Giót.
 • Thời điểm trồng: Tháng 2 năm 2024
 • Số lượng; Loài cây: 120.000 cây Phi lao và 300 cây hoa Ban đỏ