NĂM 2019

Kon Tum

 Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Kon Tum
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2019
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Hồng lộc, Lộc vừng, Sao đen…)
  • Số lượng: 200 cây