Năm 2023

tỉnh lào cai

Chương Trình “Hành động vì một Việt Nam xanh” phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam

  • Vị trí trồng: Tỉnh Lào Cai
  • Thời điểm trồng: Tháng 09 năm 2023
  • Loài cây: Cây Quế, Cây Keo tai tượng
  • Số lượng: 70.000 cây