NĂM 2018

tỉnh nam định

 Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Nam Định
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2018
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học
  • Số lượng: 240 cây

NĂM 2020

tỉnh nam định

 Chương trình: “Panasonic vì một Việt Nam xanh”

  • Vị trí trồng: Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  • Thời điểm trồng: Tháng 10 năm 2020
  • Loài cây: Cây Phi Lao
  • Số lượng: 18.000 cây