Năm 2023

tỉnh nghệ an

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Rừng Phòng hộ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  • Thời điểm trồng: Tháng 3 năm 2023
  • Loài cây: Cây Lim xanh
  • Diện tích: 05ha; Số lượng:12.500 cây