Năm 2023

tỉnh Ninh Thuận

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Vườn Quốc gia Núi Chúa – tỉnh Ninh Thuận
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
  • Loài cây: Cây Thanh thất
  • Diện tích: 06ha; Số lượng: 12.000 cây