Năm 2020

tỉnh phú thọ

Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

  • Vị trí trồng: Tỉnh Phú Thọ
  • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2020
  • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học (Cây Lim xẹt, Cô tòng vàng anh, Hồng Lộc, Bằng lăng…)
  • Số lượng: 240 cây

Năm 2024

tỉnh phú thọ

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
  • Thời điểm trồng: Tháng 2 năm 2024
  • Loài cây: Cây Giổi, Quế
  • Diện tích: 05 ha; Số lượng: 15.000 cây