Năm 2023

tỉnh sóc trăng

Chương Trình “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Rừng phòng hộ ven biển xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
  • Thời điểm trồng: Tháng 01 năm 2023
  • Loài cây: Cây Mắm
  • Diện tích: 05ha; Số lượng: 10.000 cây