Năm 2019

tỉnh thái nguyên

Chương trình: “Panasonic vì một Việt Nam xanh”

 • Vị trí trồng: Khu tái định cư Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Thời điểm trồng: Tháng 5 năm 2019
 • Loài cây: Cây Chè; Cây Sao đen
 • Số lượng: 10.300 cây

Năm 2020

tỉnh thái nguyên

Chương trình: Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

 • Vị trí trồng: Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Thời điểm trồng: Tháng 12 năm 2020
 • Loài cây: Cây Keo Tai tượng hạt giống ngoại
 • Số lượng: 120.000 cây

Năm 2022

tỉnh thái nguyên

Chương trình: “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

 • Vị trí trồng: Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2022
 • Loài cây: Cây Muồng hoa vàng, Cây Sao đen, Liễu rủ, Hoa giấy, Lộc vừng
 • Số lượng: 1.100 cây