NĂM 2018

tỉnh thanh hóa

 Chương trình: “Toyota chung tay xanh hóa học đường”

 • Vị trí trồng: Tỉnh Thanh Hóa
 • Thời điểm trồng: Tháng 9 năm 2018
 • Loài cây: Các loại cây cảnh quan trồng trong trường học
 • Số lượng: 240 cây

NĂM 2023

tỉnh thanh hóa

 Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

 • Vị trí trồng:Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2023
 • Loài cây: Cây Quế, Giáng Hương, Sưa đỏ
 • Diện tích: 05ha; Số lượng: 10.000 cây

NĂM 2024

tỉnh thanh hóa

 Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

 • Vị trí trồng:Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa
 • Thời điểm trồng: Tháng 02 năm 2024
 • Loài cây: Lim xanh, Giổi, Trẩu
 • Diện tích: 05ha; Số lượng: 8.000 cây