Năm 2022

tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương trình: “Hành động vì một Việt Nam xanh” phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam

  • Vị trí trồng: Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Hu
  • Thời điểm trồng: Tháng 03 năm 2022
  • Loài cây: Cây Sa mộc; Cây Keo
  • Số lượng: 70.000 cây

Năm 2023

tỉnh Thừa Thiên Huế

Chương trình: “Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic”

  • Vị trí trồng: Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Thời điểm trồng: Tháng 2 năm 2023
  • Loài cây: Cây Trám, Lim xanh, Tràm
  • Diện tích: 06ha; Số lượng: 12.000 cây