Năm 2020

tỉnh tuyên quang

Chương trình: Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

  • Vị trí trồng: Khu di tích Tân Trào;  Khu di tích Lịch sử Lán Hang Thía;  Trồng cây phân tán tại Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
  • Thời điểm trồng: Tháng 12 năm 2020
  • Loài cây: 01 cây Đinh Hương; 02 cây Chò chỉ; 200 cây Lát Hoa; 149.797 cây Keo Tai tượng hạt giống ngoại
  • Số lượng: 150.000 cây

Năm 2021

tỉnh tuyên quang

Chương trình: “Panasonic vì một Việt Nam xanh”

  • Vị trí trồng: Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
  • Thời điểm trồng: Tháng 11 năm 2021
  • Loài cây: Cây Keo lai, Cây Bạch đàn
  • Số lượng: 110.000 cây